Close
Ko te waihanga papatono rorohiko

Ko te waihanga papatono rorohiko

Taumata 3

Whāinga

AH: 1
WH: 3, 4, 5, 6

NET

Te Tupuranga

Whakaaro rorohiko

E waru ōna whakatupuranga e wetewetehia ana ngā whakaaro rorohiko kia whai māramatanga ki ngā rapanga o te papatono rorohiko matatini me ōna momo hātepe, e whaitake ai te waihanga papatono ki te ao tūturu.

Whakatupuranga 3

Ko te waihanga papatono rorohiko

Ka whakawhanake i tōna mōhiotanga ki te pūtake o te hātepe hei mahi waihanga papatono rorohiko.