Kati

Refresh of Te Marautanga o Aotearoa

Tēnā koutou katoa,

Kua puta te kōrero a te Minita Tuarua mō te Mātauranga a Jan Tinetti e whakahoutia ana te Marautanga ā-motu, tae atu ki Te Marautanga o Aotearoa i roto i ngā tau e whā, e rima e haere ake nei. Mā tēnei whakahoutanga e panonitia ai te anga o tēnei marau kia torowhānui ake, kia hāngai ake ki te ākonga, kia whai wāhi atu ai ki te anga He Tamaiti Hei Raukura. Mā te anga o He Tamaiti Hei Raukura e whakareri i ngā ākonga mō ngā rā ki tua, mā te whakawhanake i ō rātou pūkenga me ō rātou āheinga kia puta ai te ihu i roto i tēnei ao hurihuri, e tokona ai te mātauranga Māori i roto i te ao Māori, me tō rātou tuakiri, tō rātou reo, tō rātou ahurea hoki.

I puta ake tēnei whakahoutanga i runga i ngā mahi i mahia kia mārama pū ai ki ngā whāinga akoranga a te ākonga mai i te tirohanga o te whānau, te kaiako, ngā kura, ngā hapū, ngā iwi me te whānuitanga o ngā hapori.

Associate Minister for Education Jan Tinetti has announced that the National Curriculum, including Te Marautanga o Aotearoa will be refreshed over the next four to five years. The refresh will shift the framing of the current curriculum structure toward a more holistic and ākonga centred focus, based on the He Tamaiti Hei Raukura framework. He Tamaiti Hei Raukura will prepare ākonga for their future by developing the skills and capabilities to operate successfully in our ever-changing world with a strong grounding of mātauranga Māori within te ao Māori, as well as in their own identity, reo and culture.

The announcement of the refresh comes as a result of the longstanding work that has been happening to better understand the learning needs of ākonga from the perspective of whānau, kaiako, kura, hapū, iwi and the wider learning community.

Ministers Announcement, Curriculum refresh - February 2021

 • Ministers-Announcement-Curriculum-refresh.pdf
 • 116 KB

Te haerenga – te tutukitanga

I te tau 2018, ka whakahaeretia e Te Tāhuhu te kaupapa Kōrero Mātauranga, he noho ki te whakarongo, e whai mārama ai mātou ki ngā hiahia a ngā ākonga, ngā kura, ngā whānau me te hapori whānui hoki, mai i te pūnaha mātauranga. I rongo mātou me whakawhānui mātou i te mātauranga iwi taketake ki roto i Te Marautanga o Aotearoa kia hāngai ki te ākonga tonu, e kitea ai e ngā ākonga me ngā whānau, ko ā rātou kōrero, ko ā rātou mahi hoki e whakaatahia ana i roto i ngā ara akoranga, i ngā ara mātauranga hoki. E whakaae ana mātou.

I whakatūhia te Ministerial Advisory Group (MAG), he rōpū mātanga o te rāngai mātauranga i te tau 2018, ā, nā rātou te mahi ki te arotake me te arohaehae i te hōtaka mahi Curriculum Progress and Achievement mō ngā kura arareo Pākehā, arareo Māori hoki. I tukuna e MAG he tohutohu (he hononga ki te pūrongo kei raro) ki te whakakaha i te marautanga ā-motu ki roto o Aotearoa (mō Te Marautanga o Aotearoa me te New Zealand Curriculum).

E toru ngā aronga i whakaratoa e te pūrongo a MAG – te ōritenga, te pono me te arorau – ina koa mō te arareo Māori, ā, ko ngā tohutohu ki te Tāhuhu e pēnei ana:

 

Our journey – how we got here

In 2018, the Ministry conducted Kōrero Mātauranga to listen and understand what ākonga, kura, whānau and communities needed from our education system. We heard that we need to expand on the indigenous knowledge within Te Marautanga o Aotearoa by ensuring it is more holistic and ākonga focused, where ākonga and whānau can see themselves in their learning and education pathway. We agree.
The Ministerial Advisory Group (MAG), a collective of education sector experts was formed in 2018 and undertook a process of review and evaluation of the Curriculum Progress and Achievement work programme for English and Māori medium education. The MAG provided advice (link to report below) on strengthening the national schooling curriculum in Aotearoa (for Te Marautanga o Aotearoa and The New Zealand Curriculum).

The MAG report provided three key focus areas - equity, trust and coherence - specifically for Māori medium education, recommending that the Ministry should endeavour to:

Te Ōritenga

 • te tiro ki ngā take e pā ana ki te ōritenga, e noho nei ngā kura arareo Māori ki te mahi i roto i te anga marau e hāngai ana ki ngā tikanga me ngā mātauranga o tauiwi kē.
 • te whakatipu ake i te hoahoatanga mātāmua o tēnei marau mā te whai uara me te whakamana i ngā akoranga me ngā mātauranga e hāngai tonu ana ki Aotearoa nei.
 • te mahi tahi me te rāngai ara reo Māori.

Equity

 • address current issues of equity that require Māori medium kura to work within a curriculum framework that is based on a western theory of knowledge.
 • grow our world leading approach to curriculum design by valuing and validating an indigenous world view of children's learning and education that is unique to Aotearoa New Zealand.
 • work in partnership with the Māori medium sector.

Te Pono

 • te hoahoa i tētahi tauira tuari pārongo e whakaatu mai ana i ngā pūkaha, e āwhina ana ki te whakarārangi i ngā mahi e tika ana kia mahia.
 • te hoahoa i tētahi tauira tuari pārongo e hāngai ana ki ngā mātāpono tūturu me ngā kaupapa Māori hoki.

Trust

 • develop and resource a ground up model of information sharing that illuminates’ strengths and helps prioritise investment in what works.
 • Develop an information sharing model that builds off foundational principles and kaupapa Māori approaches.

Te Arorau

 • te whakatū i tētahi pokapū hiranga mō te mātauranga arareo Māori. Tōna tikanga me whakatū i tētahi rōpū mahi arareo Māori ki te whakarite mai i tēnei tūmomo kaupapa.
 • te whakatairanga me te whakakaha i te ōritenga, i te pono me te arorau i roto i ngā mahi tuku, i ngā mahi aroturuki me te pūrongo i ngā whāinga o ngā mahi mātauranga arareo Māori.

Coherence

 • establish a centre of excellence for Māori medium education. This recommendation begins with setting up a Māori medium education working group to scope the establishment of a centre of excellence for Māori medium education.
 • promote and strengthen equity, trust and coherence in the ways we deliver, monitor and report on Māori medium education outcomes.

He maha tonu ngā tohutohu a MAG i kawea ki te rūnanga o te Kāwanatanga. Koinei ngā tohutohu i whakamanahia e te rūnanga o te Kāwanatanga (Hereturikōkā 2019):

 • te whakatū i tētahi tukanga mō te whakahou i Te Marautanga o Aotearoa
 • te hoahoa mahere whanake marau e tautohua ai ngā pūkaha me ngā hiahia o tēnā, o tēnā ākonga, ā, e uruparetia ai ērā
 • te whakatū i tētahi ara pūnoa (puta noa i te arareo Māori) mō ngā pūkete akoranga
 • te whakatū i tētahi tukanga mō te tuari tika i ngā pārongo whanake a te ākonga puta noa i ngā i te pūnaha mātauranga, e mōhio ai mātou he aha ngā mea tika, he aha ngā mea me whakapai ake, ki hea hoki tuari ai i ngā rauemi hei tautoko ake i ngā akoranga, i te whanaketanga me te oranga o te ākonga.

I te tau 2019, mai i te whakaaetanga a te rūnanga o te Kāwanatanga, ka puta i te Minita o Te Tāhuhu o te Mātauranga a Chris Hipkins, kia whakahoutia te marau ā-motu (arā, Te Marautanga o Aotearoa me te The New Zealand Curriculum) kia ōrite ai, kia whai wāhi ki ngā  āhuatanga katoa, kia kaha ake te hāngai ki te oranga, ki ngā tuakiri, ki ngā reo me ngā ahurea a ngā ākonga katoa.

The MAG made several other recommendations that were later proposed to Cabinet. The following recommendations were agreed to by Cabinet (August 2019):

 • Establish an agreed process for updating Te Marautanga o Aotearoa
 • Develop curriculum progress maps that enable individual students’ strengths and needs to be identified and responded to
 • Establish a common approach (across the Māori medium sector) to records of learning
 • Establish a process for appropriately sharing learner progress information across the education system so that we know what works, what needs to be improved and where to allocate resources to better support students’ learning, development and wellbeing.

In 2019, following agreement from Cabinet, Minister of Education Chris Hipkins announced the need to update our national schooling curriculum (both Te Marautanga o Aotearoa and The New Zealand Curriculum) to ensure it is equitable and fit-for-purpose, with a stronger focus on the wellbeing, identities, languages and cultures of all ākonga.